0858.123.129 0856.744.447 Greensunvina@gmail.com
Văn Phòng: 22 Trần Tống, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê, Đà NẵngKho: 86 Đà Sơn, Phường Hòa Khánh Nam, Quận Liên Chiểu. TP Đà Nẵng

Pin mặt trời

Tấm pin quang điện hay còn gọi là pin mặt trời chúng hấp thụ nhiệt độ, ánh sáng từ mặt trời chuyển thành điện năng.

Showing all 4 results