0858.123.129 0856.744.447 Greensunvina@gmail.com
Văn Phòng: 22 Trần Tống, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê, Đà NẵngKho: 86 Đà Sơn, Phường Hòa Khánh Nam, Quận Liên Chiểu. TP Đà Nẵng

Inverter

Biến tầng Inverter :chuyển đổi DC (Dòng điện 1 chiều) điện áp thấp thành AC (Dòng điện xoay chiều) điện áp cao

Showing all 10 results