Đà Nẵng: Ưu tiên nguồn lực hỗ trợ đầu tư, xây dựng và phát triển “Thành phố điện mặt trời”

Đà Nẵng: Ưu tiên nguồn lực hỗ trợ đầu tư, xây dựng và phát triển “Thành phố điện mặt trời”

DNVN – UBND TP Đà Nẵng vừa có Quyết đinh 104/QĐ-UBND phê duyệt Đề án Phát triển điện mặt trời mái nhà TP Đà Nẵng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035, hướng tới hình ảnh “Thành phố điện mặt trời”. Doanh nghiệp Việt Nam đã có cuộc trao đổi với Phó Giám đốc Sở Công Thương Đà Nẵng Nguyễn Thị Thúy Mai về chiến lược này.

Xin bà cho biết những mục tiêu chung của Đề án “Phát triển điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) TP Đà Nẵng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035” vừa được phê duyệt?

Bà Nguyễn Thị Thúy Mai: Ngày 12/1/2021, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh đã ký Quyết định 104/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Phát triển ĐMTMN TP Đà Nẵng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035”. Mục tiêu chung của Đề án là đến năm 2025, tổng công suất lắp đặt ĐMTMN toàn TP khoảng 169,54 MW (khoảng 17,76% tiềm năng kỹ thuật), sản lượng ĐMTMN tương ứng khoảng 247.535 MWh, đóng góp khoảng 3,89% tổng nhu cầu điện toàn TP (6.355.600 MWh).

Bà Nguyễn Thị Thúy Mai, Phó Giám đốc Sở Công Thương Đà Nẵng.

Bà Nguyễn Thị Thúy Mai, Phó Giám đốc Sở Công Thương Đà Nẵng.

Đến năm 2030, tổng công suất lắp đặt ĐMTMN toàn TP khoảng 293,92 MW (khoảng 30,78% tiềm năng kỹ thuật), sản lượng ĐMTMN tương ứng khoảng 429.128 MWh, đóng góp khoảng 4,8% tổng nhu cầu điện toàn TP (8.939.600 MWh).

Đến năm 2035, tổng công suất lắp đặt ĐMTMN toàn TP khoảng 402,24 MW (khoảng 42,13% so với tiềm năng kỹ thuật), sản lượng ĐMTMN tương ứng khoảng 587.273 MWh, đóng góp khoảng 4,84% tổng nhu cầu điện toàn TP (12.127.700 MWh).

Vậy TP Đà Nẵng đã đặt ra định hướng phát triển để đạt được mục tiêu như bà vừa nêu trên như thế nào?

Theo Quyết định 104/QĐ-UBND vừa được lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng phê duyệt, đối với khu vực công nghiệp, thương mại – dịch vụ, công suất lắp đặt ĐMTMN đạt khoảng 79,79 MW đến năm 2025, đạt 142,55 MW đến năm 2030 và đạt 191,49 MW đến năm 2035.

Trong đó tập trung phát triển ĐMTMN tại các cơ sở sản xuất trong khu công nghệ cao, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn TP, đặc biệt tại các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm. Khuyến khích, ưu tiên phát triển ĐMTMN tại các trung tâm thương mại, siêu thị, nhà hàng, nhất là các khu khách sạn du lịch nghỉ dưỡng tại khu vực quận Sơn Trà và quận Ngũ Hành Sơn, điểm nóng phát triển về du lịch trên địa bàn TP nhằm giảm tải nguồn điện lưới quốc gia tại khu vực.

Đối với khu vực công (chợ, cơ sở hành chính, cơ sở giáo dục và cơ sở y tế), công suất lắp đặt ĐMTMN đạt khoảng 32,43 MW đến năm 2025, đạt 36,72 MW đến năm 2030 và đạt 38,77 MW đến năm 2035. Thực hiện đầu tư phát triển ĐMTMN tại khu vực công đảm bảo công khai, minh bạch và đúng quy định pháp luật.

Đối với khu vực dân cư, công suất lắp đặt ĐMTMN đạt khoảng 57,33 MW đến năm 2025, đạt 114,65 MW đến năm 2030 và đạt 171,98 MW đến năm 2035. Nghiên cứu xây dựng cơ chế để khuyến khích, thúc đẩy hộ gia đình đầu tư lắp đặt ĐMTMN, hướng tới hình ảnh “Thành phố điện mặt trời”, góp phần xây dựng TP môi trường và phát triển bền vững.

Bà có thể cho biết các giải pháp hỗ trợ đầu tư và phát triển của TP Đà Nẵng nhằm đạt được các mục tiêu nêu trên?

Trong các giải pháp về chính sách và đầu tư, TP Đà Nẵng sẽ ưu tiên bố trí nguồn vốn từ ngân sách TP thực hiện kế hoạch, chương trình thúc đẩy phát triển ĐMTMN theo từng giai đoạn 5 năm, trong đó chú trọng phát triển ĐMTMN tại trụ sở công và các mái nhà trong KCN, cụm công nghiệp.

Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để các dự án đầu tư điện mặt trời mái nhà (lĩnh vực năng lượng mới) được hưởng các hỗ trợ về lãi suất vay theo Nghị quyết số 149/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của HĐND TP Đà Nẵng Đà Nẵng quy định chính sách hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức vay vốn để đầu tư các dự án phát triển kinh tế – xã hội quan trọng trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Đối với giải pháp về phát triển nguồn nhân lực, TP Đà Nẵng sẽ nâng cao năng lực quản lý phát triển ĐMTMN tại các cơ quan quản lý, chính quyền địa phương nhằm thống nhất mục tiêu, định hướng và lộ trình phát triển trong từng giai đoạn, đồng bộ tại các cấp quản lý.

Công trình ĐMTMN của Chi nhánh Công ty CP Thiết bị bưu điện - Nhà máy 5 vừa đưa vào khai thác trên địa bàn quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) tháng 12/2020 với công suất hòa lưới 1.065,15 kWp (Ảnh: PC Đà Nẵng cung cấp).

Công trình ĐMTMN của Chi nhánh Công ty CP Thiết bị bưu điện – Nhà máy 5 vừa đưa vào khai thác trên địa bàn quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) tháng 12/2020 với công suất hòa lưới 1.065,15 kWp (Ảnh: PC Đà Nẵng cung cấp).

Tổ chức các chương trình tham quan, hoạt động ngoại khóa liên quan đến lĩnh vực năng lượng tái tạo, năng lượng mặt trời. Tranh thủ sự hỗ trợ của quốc tế trong nỗ lực chống lại biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính, xây dựng kế hoạch hợp tác với các tổ chức quốc tế trong việc phát triển nguồn nhân lực về điện mặt trời, nâng cao nhận thức và kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực điện mặt trời.

Đối với giải pháp về nâng cao hiệu quả của công tác quản lý Nhà nước, sẽ xây dựng kế hoạch, chương trình thúc đẩy phát triển ĐMTMN TP Đà Nẵng giai đoạn 5 năm và kế hoạch hàng năm để thực hiện các giải pháp hỗ trợ, đánh giá hiệu quả và xây dựng, điều chỉnh lộ trình phát triển cho phù hợp, trong đó tập trung xây dựng và triển khai đề án phát triển ĐMTMN tại trụ sở công đáp ứng mục tiêu đề ra.

Xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các Sở, ngành và chính quyền địa phương trong công tác quản lý, thẩm định dự án, cấp phép xây dựng, giám sát hoạt động đầu tư ĐMTMN. Tăng cường công tác quản lý trong lĩnh vực đầu tư phát triển điện mặt trời, công khai các kết quả khảo sát và bản đồ tiềm năng kỹ thuật điện mặt trời để nhà đầu tư, người dân thuận lợi trong quá trình đầu tư lắp đặt.

Đối với giải pháp về xúc tiến đầu tư, kết nối cung cầu, hợp tác phát triển, sẽ tranh thủ các nguồn vốn tài trợ ODA, phi chính phủ nước ngoài để nghiên cứu hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn TP có cơ hội tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi và các hỗ trợ kỹ thuật trong lĩnh vực đầu tư ĐMTMN.

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, tổ chức hội thảo về chính sách, cơ chế của Nhà nước, các mô hình hợp tác phát triển ĐMTMN hiệu quả nhằm nâng cao nhận thức của doanh nghiệp, người dân về lợi ích của việc sử dụng năng lượng sạch, năng lượng mặt trời, góp phần thúc đẩy phát triển ĐMTMN.

Đồng thời đẩy mạnh việc tổ chức hội nghị, hội thảo kết nối cung cầu giữa các cơ sở sản xuất công nghiệp, trung tâm thương mại – dịch vụ, sản xuất nông nghiệp, người dân và các đơn vị cung ứng mô hình, giải pháp về kỹ thuật, tài chính trong lĩnh vực điện mặt trời để khai thác hiệu quả tiềm năng phát triển điện mặt trời.

Sở Công Thương Đà Nẵng được giao nhiệm vụ như thế nào trong việc thực hiện Đề án này?

Sở Công Thương Đà Nẵng được UBND TP giao tổ chức công bố Đề án “Phát triển ĐMTMN TP Đà Nẵng đến năm 2025, tầm nhìn đến 2035” được phê duyệt; tổ chức tuyên truyền, hội thảo về chính sách, cơ chế của Nhà nước, các mô hình hợp tác phát triển điện mặt trời mái nhà hiệu quả nhằm nâng cao nhận thức của doanh nghiệp, người dân về lợi ích của việc sử dụng năng lượng sạch, năng lượng mặt trời, góp phần thúc đẩy phát triển ĐMTMN.

Xây dựng, trình UBND TP ban hành kế hoạch, chương trình thúc đẩy phát triển ĐMTMN trên địa bàn TP Đà Nẵng từng giai đoạn 5 năm và kế hoạch hàng năm đáp ứng các mục tiêu, lộ trình phát triển ĐMTMN. Đồng thời chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng và các sở, ban, ngành có liên quan nghiên cứu, đề xuất phương án, hình thức đầu tư phát triển hệ thống điện ĐMTMN tại khu vực công theo đúng quy định của pháp luật.

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở, ban, ngành có liên quan nghiên cứu hoặc đề xuất các biện pháp về xử lý và tái chế chất thải rắn phát sinh trong các dự án đầu tư điện mặt trời trên địa bàn TP. Chủ trì, phối hợp các ngành liên quan đề xuất và tham mưu UBND TP xem xét tiếp nhận các dự án hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợ nguồn vốn của các tổ chức quốc tế liên quan đến các dự án đầu tư phát triển ĐMTMN trên địa bàn TP.

Xin cảm ơn bà!

Hải Châu

Xem Thêm:

Ích lợi của điện năng lượng mặt trời

Dịch Vụ Vệ Sinh Pin Năng Lượng Mặt Trời

Tám quy trình vận hành, bảo dưỡng nhà máy điện mặt trời

Bạn cần tư vấn về giải pháp điện năng lượng mặt trời hãy click vào nút dưới đây